Angst og fobier deler mange likheter, noe som fører til at folk tror at de to forholdene er de samme. Symptomer som intens angst og panikkanfall er forbundet med begge. Og når frykten blir stor, har den en tendens til å gjøre mennesker ute av stand til å fungere. Både fobi og angst kan føre til store vanskeligheter med å leve et velfungerende liv, med normale relasjoner, karriere og andre ansvar og mål. Det er imidlertid også noen forskjeller mellom disse to forholdene.

Fobier

Mange mennesker som lider av en fobi, kan føre det tilbake til en traumatisk opplevelse i løpet av barndommen. Vanlige symptomer på fobier inkluderer akselerert hjertefrekvens, skjelvinger, følelser av terror og et enormt behov for å komme seg unna objektet eller situasjonen. Det er en irrasjonell, vedvarende og ubarmhjertig frykt for et objekt eller en situasjon. Denne typen frykt overstiger det man vanligvis klassifiserer som normal frykt.

Folk med fobier kan være redd for spesifikke ting som for eksempel høyder, mørke, bestemte dyr eller blod. Denne kategorien av fobier er kjent som spesifikk fobi eller fobisk lidelse. Andre kategorier av fobier inkluderer sosiale fobier og agorafobi.

Angst og panikkanfall

Mens fobier er spesifikt koblet til en konkret ting eller situasjon, er angsten en mer vedvarende lidelse. Angst gir vedvarende redusert livskvalitet på mange måter. Det kan for enkelte også gi panikkanfall, hvor man opplever akutte symptomer som skjelving, kortpusthet og overdreven svette. I motsetning til fobier, trenger ikke disse symptomene å oppstå i relasjon med en bestemt situasjon. Personer med panikklidelser opplever panikkanfall plutselig og uventet. Personer med panikklidelser må ofte håndtere en frykt for når deres neste panikkanfall vil opptre.

Behandlingsalternativer

Både angst og fobier er komplekse forhold som kun kan diagnostiseres av kvalifisert psykisk helsepersonell. Medisinske alternativer kan bidra til å redusere intensiteten av frykt og angst, og kan være en midlertidig løsning for noen. På lang sikt er det likevel selvhjelpsteknikker og terapi som har best effekt.