Motivasjon er en viktig komponent for å lykkes innen de fleste områdene i livet. Det involverer de biologiske, følelsesmessige, sosiale og kognitive kreftene som aktiverer atferd. Å oppnå sine mål krever evnen til å fortsette gjennom hindringer, og utholdenhet fortsette til tross for vanskeligheter. Motivasjon gir energien til stadig å søke å forbedre deg selv, så vel som å motivere andre.

Det mange imidlertid sliter med er mangel på motivasjon. Psykologer har identifisert tre primære kilder til dette. Når man kan identifisere disse faktorene i sine egne tankeprosesser, kan man enklere endre hvordan man tenker for å holde motivasjonen oppe.

Tvang

Der er få ting i livet som skaper mangel på motivasjon så effektivt som å være tvunget til å gjøre noe. For å bekjempe denne effekten, anbefales det å endre hvordan man tenker. I stedet for at man tenker at man må jobbe for å betale faste regninger, huslån og bil, bør man heller sette seg et litt mer spenstig mål. Det kan for eksempel være å gjøre en så bra jobb at man blir forfremmet. Det kan også være å legge opp startkapital for å kunne starte sin egen bedrift, eller å opparbeide så stor passiv inntekt at man slipper å jobbe.

Lykke

Forskere har vist at det er en sterk forbindelsen mellom dopamin-nivåer og motivasjon til å arbeide mot et mål. Det er derfor viktig å gjøre aktiviteter man blir glad av. Det vil selvsagt variere fra person til person. Det er også viktig å prøve å unngå for mye stress, som kan redusere dopamin-nivået.

Viljestyrke og energinivå

Det er en ting å føle seg motivert, og en annen å faktisk utføre oppgavene man har satt for seg. For å holde energinivået og viljestyrken på topp, bør man utvikle solide rutiner. Ved å holde fast i vanlige rutiner, minimeres antall beslutninger som må gjøres, slik at man kan spare energi til mer viktige bruksområder.