Gjennom hele sitt liv holdt William James fast på sin tro på funksjonalisme og pragmatisme innen psykologien. Hans arbeid innen området har gjort ham til en av de mest innflytelsesrike og fremtredende psykologene i sin tid. Han var en provoserende ideolog og skribent, og hans unike uttrykksform gjorde verkene hans enda mer betydningsfulle. Hans interesse for psykologiske prosesser hadde ingen grenser, og han postulerte et stort utall teorier og utga en rekke bøker, hvor han blant annet utforsket områder som religion, moral, metafysikk, menneskelig frihet og sosial filosofi.

Psykologiens prinsipper (1890)

Boken “Psykologiens prinsipper” fra1890 var hans første bok. Den var delvis selvbiografisk og har også blitt beskrevet som en slags selvhjelpsbok. Den ble først publisert i to bind, men senere kondensert til et enkeltstående verk. Flere kapitler ble utelatt, mens andre ble omskrevet for å gjøre den mer direkte tilgjengelig for bruk i klasserommet. Den er fortsatt en nyttig og svært lesbar introduksjon til James’ syn på psykologi. Det er også en viktig kilde for alle som er interessert i å studere alle hans psykologiske verker. Begge utgavene av “Psykologiens prinsipper” vier mange kapitler til temaer som vane, oppmerksomhet, oppfatning, forening, minne, resonnement, instinkt, følelser, fantasi, psykologiske metoder og til og med hypnotisme.

Varianter av religiøse opplevelser: En studie i menneskets natur (1902)

William James’ bok fra 1902 viser klart hans pluralistiske tilnærming til psykologien. Den fremhever at individuelle religiøse erfaringer, snarere enn læren om organiserte religioner, danner ryggraden i det religiøse liv. Boken omhandler temaer som omvendelse, anger, mystikk, håp om belønning og frykt for straff i det hinsidige, samt andre observasjoner rundt temaet.

Betydningen av sannhet (1909)

William James var fast bestemt på å avklare den pragmatiske oppfatningen av sannhet i denne boken. Den er en samling av ni essays han tidligere hadde skrevet. “Betydningen av sannhet” viser William James på sitt beste. Boken er klar, konsis og full av god humor.