Siden 1800-tallet har William James vært et stort navn i amerikansk filosofi og psykologi. Han bidro til å forme løpet av psykologien i amerikanske universiteter. Som et resultat har han fått tilnavnet “Faren til amerikansk psykologi”.

Det er særlig en bok utgitt av William James som har fått stor innflytelse. Det er hans bok utgitt i 1890, kalt “Psykologiens prinsipper”. Det anses fortsatt som en anerkjent klassiker. Et av hovedtemaene i boken er begrepet fri vilje.

William James var en oppriktig troende når det kom til lykke, valg og frihet. Hans teori om lykke sier at lykke må skapes, ikke oppdages. Ifølge James kunne lykke skapes som et resultat av at vi er aktive deltakere i livene våre. William James kjempet selv med dårlig helse og depresjon i sitt liv, og ved hjelp av sin psykologiske forskning, bestemte han seg for at lykke er avhengig av valgene vi tar, uavhengig av våre biologiske og sosiale forhold. En av hans mange innsikter om lykke er ideen om at lykke består i å gjøre seg tilgjengelig for en høyere hensikt.

Etter å ha blitt uteksaminert fra Harvard med medisinsk embetsstudie i 1869, slet han fortsatt med depresjoner, men han ble tilbudt en stilling ved Harvard. Noen av hans viktigste bidrag til psykologi og filosofi omfatter følgende:

  • Pragmatisme: Konseptet med pragmatisme sier at verdien av en ide er avhengig av nytteverdien i den praktiske verden, i stedet for dens absolutte sannhet. Sannheten kan ikke bevises og skal prøves av de praktiske konsekvensene av troen.
  • Funksjonalitet: James fokuserte på virkningen et miljø kunne på på en persons atferd.
  • James-Lange-Teorien: En av de første teorien som omhandler opphavet til emosjoner.

I tillegg til hans enorme innflytelse, fortsatte også mange av James sine studenter å ha innflytelsesrike karrierer innen psykologi. Noen av hans studenter inkluderer Mary Whiton Calkins, Edward Thorndike, G. Stanley Hall og John Dewey.