Om ImpulsImpuls er Nordens eldste psykologiske tidsskrift og drives av studentene ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Helt siden 1947 har redaksjonen fordypet seg i, og undersøkt en mengde større og mindre psykologiske områder og tema. Impuls ønsker å se på forskjellige sider ved psykologien, og trekke frem perspektiver og tema som bade er populære, men også som ikke nødvendigvis blir viet stor nok oppmerksomhet i dagens pensum for psykologistudenter. 

Hver utgivelse er et temanummer, med et tema valgt av redaksjonen. Impuls tar sikte på, og ønsker å gi, et bredt og flersidet perspektiv på temaet som tas opp i hvert nummer. Redaksjonen inviterer derfor mennesker og fagfolk fra flere ulike faggrupper og instanser, til å være skribenter. Det er derfor ikke bare bidragsytere fra psykologi, men også fra fagfelt som filosofi, sosiologi, kunst, religion og medisin, som er med på å gjøre Impuls til en kilde for unik og spennende innsikt, i det temaet som belyses i de ulike utgivelsene.

Impuls har per i dag omlag tusen abonnenter, og gis ut tre ganger i året.