Tidligere nummer


 • 2/13 Oppmerksomt nærvær (Kr. 90,-)
 • 1/13 Religionspsykologi (Kr. 90,-)
 • 3/12 Psykologi og Politikk (Kr 75,-)
 • 2/12 Dynamisk innblikk (Kr 75,-)
 • 1/12 Åpent nummer (Kr 75,-)
 • 3/11 Tvang (Kr 75,-)
 • 2/11 Historiske smuler (Kr 75,-)
 • 1/11 Sorg (Kr 75,-)
 • 2/09 Tilknytning (Kr 75,-)
 • 1/09 Ondskap (Kr 75,-)
 • 3/08 Kommunikasjon (Kr 75,-)
 • 2/08 Psykose (Kr 75,-)
 • 1/08 Biologi (Kr 75,-)
 • 3/07 Traumer (Kr 75,-)
 • 2/07 Tema: Det viktigste (Kr 75,-)
 • 1/07 Organisasjoner i endring (Kr 75,-)
 • 3/06 Personlighetsforstyrrelser (Kr 75,-)
 • 2/06 Kjærlighet (Kr 75,-)
 • 1/06 Selvmord (Kr 75,-)
 • 3/05 Ideologi (Kr 60,-)
 • 2/05 Egenterapi & egenutvikling (Kr 60,-)
 • 1/05 Kulturpsykologi (Kr 60,-)
 • 3/04 Hjernen (Kr 60,-)
 • 2/04 Behandling (Kr 60,-)
 • 1/04 Psykologi og samfunn (Kr 60,-)
 • 3/03 Vold (Kr 60,-)
 • 2/03 Litteratur (Kr 60,-)
 • 1/03 Diagnoser (Kr 60,-)
 • 2-3/02 Musikk (med debatt om evolusjonspsykologien) (Kr 60,-)
 • 1/02 Sjel (Kr 50,-)
 • 3/01 Åpent nummer (Kr 50,-)
 • 2/01 Åpent nummer (Kr 50,-)
 • 1/01 Psykologiutdannelse (Kr 50,-)
 • 2/00 Rorschach (Kr 50,-)
 • 1/00 Livssyn (Kr 50,-)
 • 3/99 Sex (Kr 35,-)
 • 2/99 Placebo (Kr 35,-)
 • 1/99 Åpent nummer (Kr 35,-)
 • 4/98 Konflikt (Kr 35,-)
 • 3/98 Smerte (Kr 35,-)
 • 2/98 Rasjonalitet (Kr 35,-)
 • 1/98 Kollektiv – individ (Kr 35,-)
 • 4/97 Psykoanalysen – 100 år etter (Kr 35,-)
 • 3/97 Mannen (Kr 35,-)
 • 2/97 Kritikk av kognitiv psykologi, filosofisk veiledning mm. (Kr 35,-)
 • 1/97 Personlighet (Kr 35,-)
 • 4/96 Jubileumsnummer - Impuls 50 år (214 sider inkl. historisk del) (Kr 35,-)
 • 3/96 Eksistensialisme og fenomenologi (Kr 35,-)
 • 2/96 Psykologi og vitenskapsteori (Kr 35,-)
 • 1/96 Barn (Kr 35,-)
 • 4/95 Krig og vold (Kr 35,-)
 • 3/95 Drømmeforskning og drømmer (Kr 35,-)
 • 2/95 Psykologisk kompetanse (Kr 35,-)
 • 1/95 Organisasjon (Kr 35,-)
 • 4/94 Psykologi og rettsvesen (Kr 35,-)
 • 3/94 Alternative terapeutiske metoder og teknikker (Kr 35,-)
 • 2/94 Etikk, utdanning, profesjon (Kr 35,-)
 • 1/94 Krig og voldtekt, sakkyndighet, seksuell trakassering mm. (Kr 35,-)
 • 4/93 Den nye teknologien (Kr 25,-)